Robbenoordbos en Dijkgatbos

Het Robbenoordbos ligt iets ten zuiden van Den Oever. Het is ontstaan, omdat door de hoge waterstand de bodem ongeschikt bleek voor agrarisch gebruik.

Lees verder