Noordduinen en uitkijktoren.

Noordduinen en uitkijktoren.

Een lange duinenstrook, die bekend staat vanwege de zeldzame broedvogel de Tapuit.
De Noordduinen zijn beroemd vanwege het voorkomen van het zogenaamde Grijze Duin. Het gebied kleurt grijs door de vele mossen en korstmossen.

Lees verder